Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - działki nr 2914, 3906, 3907, 722, 6317, 6316 obręb Krapkowice oraz działka nr 513/1 obręb Ściborowice.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1317-2024.pdf (272,66KB)