Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

Informujemy, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2024-2027.

W związku z powyższym Rada Miejska w Krapkowicach wybierać będzie 4 ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

TUTAJ: Szczegóły na stronie BIP