Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży w  trybie przetargu - działki budowlane nr 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1745, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 i 1752  m.5, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1316-2024.pdf (268,21KB)