Steblów

Wioska Steblów jest położona przy drodze z Krapkowic do Prudnika. Jej nazwę wyprowadza się od nazwy osobowej "Stebel". Badania archeologiczne na terenie Steblowa doprowadziły do odkrycia fragmentów naczyń, począwszy od młodej epoki kamiennej-neolitu. W dokumentach średniowiecznych Steblów pojawił się po raz pierwszy w 1294 roku w dokumencie księcia opolskiego Bolesława jako "Styblow".

W dokumencie papieskim z 1302 roku wioska ta została wymieniona, jako "de Stebbulou". W topografii Śląska z 1845 roku obok ówczesnej urzędowej nazwy tej miejscowości "Stoblau" podano też nazwę "Steblów". W 1845 roku w Steblowie zamieszkiwało 389 osób. Budynków było ok. 60. Odnotowano wtedy też istnienie gospody i kuźni. Właścicielem obszaru dworskiego był hrabia von Seherr-Toss z Dobrej.

W 1907 roku zbudowano w Steblowie kaplicę św. Mikołaja (Steblów należał wtedy do parafii krapkowickiej). Sprawę budowy samodzielnego kościoła zaczęto realizować 1977 roku. Inicjatorem budowy był ówczesny sołtys Ludwig Wacław, który wraz z grupą mieszkańców zwołał zebranie i wybrali komitet budowy. Początkowo miała to być kaplica pogrzebowa, potem kościół parafialny filialny św. Mikołaja w Krapkowicach, aż wreszcie stała się samodzielną parafią. Pierwszą mszę (w stanie surowym otwartym, bez dachu) odprawił 1 listopada 1979 roku ks. Bernard Kusi. Poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła nastąpiło 26 października 1980 roku, w obecności biskupa Wacława Wyciska, na prośbę ks. Stanisława Niesporka. Aktywnie do prac przy budowie włączyli się mieszkańcy, a szczególnie Andrzej Klaka, Paweł Jasiczek, Józef Kania, Stefan Bauch, Jan Kaltbach, a August Gajda z Żużeli wykonał instalację elektryczną. Całością kierował Ginter Michalik – miejscowy mistrz murarski. Figury w kościele wykonał Zygrfyd Gros z Leśnicy, więźbę dachową wykonano pod kierunkiem Jacka Grabelusa z Kamionka.

W Steblowie znajdują się dwie zabytkowe murowane kapliczki z I połowy XIX wieku (jedna z nich pochodzi z 1807 roku).

Pomnikiem przyrody jest lipa drobnolistna (Tilia cordata), która rośnie na polu Gabrieli Salbert przy drodze na ul. Wiejskiej. Drzewo liczy ponad 300 lat, 21 m wysokie i 460 cm w obwodzie.

W Steblowie znajdują się: stowarzyszeniowa szkoła podstawowa, przedszkole oraz remiza OSP. Wieś jest zwodociągowania (1992/93) i skanalizowana (2006 rok). Posiada również linię telefoniczną (1995 rok).  

Mieszkańcy na swojej stronie internetowej tak określają sołectwo: „Steblów to wioska mała, jakich wiele w naszym kraju…” – www.steblow.pl

Sołtysami w Steblowie byli: Franciszek Machura, Jan Saft, Alfred Altaner do 1977 roku, Ludwig Wacław do 1984 roku, Karol Langer do 1991 roku, Józef Śmiech do 1999 roku, Rudolf Matuszek do 2003 roku. Od 2003  roku Stanisław Grabas. Od 2011 r. sołtysem była  Barbara Wieszołek, a od roku 2015 r. stanowisko sołtysa pełni Paweł Mazurek.


Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Steblowie Steblów Steblów