Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zawiadamia, że od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami punktów 7 i 8 na tak (wymaga) lub znacznym stopniem niepełnosprawności), w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym pracy w gospodarstwie rolnym).

Ponadto, pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie ma wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na nowych zasadach. O świadczenie pielęgnacyjne mogą również ubiegać się rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Projekt bez nazwy 10.png

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 procent na drugie i każde kolejne dziecko z odpowiednimi niepełnosprawnościami.

W roku 2024 kwota tego świadczenia wynosi 2 988,00 zł, a w kolejnym będzie podlegała waloryzacji (będzie wyższa).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ops.krapkowice.pl/36/161/swiadczenia-rodzinne-fa.html 

Kategorie strony: Komunikaty i ogłoszenia