Informacja dla podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zbierające odpady komunalne zobowiązane są do sporządzenia i złożenia burmistrzowi sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023 w terminie do  dnia 31 stycznia 2024r.

Jednocześnie informujemy, że liczba ludności na terenie Gminy Krapkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła:

I. wg meldunków:

MIASTO - 14 241

SOŁECTWA (WIEŚ) - 6 103

II. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

MIASTO - 12 811

SOŁECTWA (WIEŚ) - 4 941

Ponadto informuję, że liczba mieszkańców w 1995 roku wynosiła:

MIASTO - 20 104

SOŁECTWA (WIEŚ) - 7 235

Natomiast masa zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych [20 03 01] zebranych w 2022 roku z terenu Gminy Krapkowice wyniosła: 4 035,49 Mg

Przypominamy, że roczne sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).