Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do dokonania darowizny

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

-  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Księdza Duszy 24/22, działka nr 4132, obręb Krapkowice,

-  przeznaczonej do dokonania darowizny  - działki nr 212/5, 211 i 4 m. 1, obręb Dąbrówka Górna.

 

Do pobrania:

PDFzarządzenie 1287_2023.pdf (219,42KB)

PDFzarządzenie 1288_2023.pdf (222,61KB)