System Informacji Przestrzennej Gminy Krapkowice

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice w jednym miejscu. Dzięki nowemu systemowi informacji przestrzennej aktualne wykazy dostępne są na stronie https://krapkowice.e-mapa.net/

LOGO.jpeg

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAPKOWICE ZBIORY DANYCH APP (GML)

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAPKOWICE

 

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY KRAPKOWICE

plany zagospodarowania.png

Kategorie strony: Aktualności lokalne