Spalał w piecu elementy mebli

1.jpeg

W dniu 29 grudnia 2023 r. krapkowiccy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów w piecu w jednym z budynków na terenie Krapkowic. W ramach swoich ustawowych uprawnień po przeprowadzeniu kontroli spalanych substancji grzewczych ujawniono wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach polegające na termicznym ich przekształcaniu poza spalarnią. W piecu centralnego ogrzewania spalano oprócz węgla kamiennego niestety elementy lakierowane mebli. Wobec sprawcy zastosowano sankcje przewidziane przepisami prawa. Funkcjonariusz Straży Miejskiej za tego typu wykroczenie może nałożyć mandat karny nawet do 500 zł lub skierować wniosek u ukaranie do sądu. Niestety pomimo wielu akcji edukacyjnych niektórzy w dalszym ciągu decydują się na spalania szkodliwych dla zdrowia substancji.