Pietna

Nazwa wsi Pietna, zdaniem prof. Henryka Borek wiąże się z urzeźbieniem powierzchni ziemi - pierwotnie miała oznaczać podnóże, wzniesienie. Nie wyklucza również, iż nazwa wioski mogła kiedyś oznaczać miejsce, gdzie była woda pitna i mogła ona brzmieć "Pitna". W 1784 roku miejscowość ta została wymieniona jako "Pietna". W topografii Śląska z 1845 roku również wskazano na taką nazwę wioski. Pietna liczyła wtedy 220 mieszkańców. W wiosce znajdowała się gospoda, młyn wodny i tartak na Osobłodze. Wśród zabudowań wymienić należy folwark i 38 domów.

Na terenie wsi zlokalizowanych jest kilka miejsc, w których natrafiono na ślady bytności ludzi sprzed wielu wieków. Szczególnie interesujące wśród znalezisk wydają się liczne fragmenty naczyń pochodzące z XIII w.

Dla uczczenia pamięci poległych w I wojnie światowej wybudowano pomnik. W 1990 roku z inicjatywy zarządu Koła Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim podjęto decyzję o rozbudowie tegoż pomnika. Po obu stronach pomnika zostały ustawione duże tablice marmurowe z wyrytymi  nazwiskami poległych w II wojnie światowej. W nocy z 12 na 13 lutego 1995 roku nieznani sprawcy podpalili pomnik. W 1996 roku podjęto uchwałę na zebraniu wiejskim o odbudowie. Rada miasta Krapkowic pokryła  koszt remontu.

Pierwsze prace budowlane kościoła p.w. św. Floriana rozpoczęto w marcu 1984 roku. Już 26 sierpnia 1984 roku odprawiono pierwszą mszę dla przyszłych parafian. Prace budowlane trwały aż do 1989 roku. W dniu 5 listopada 1989 roku uroczystego aktu konsekracji dokonał ordynariusz opolski Ks. Biskup Alfons Nosol. 6 maja 1990 roku zostały poświęcone przez biskupa Gerarda Kusza nowe parafialne dzwony. Akt ten zwieńczył kilkuletnie prace mieszkańców Żywocic, Pietnej i Ligoty Krapkowickiej przy budowie swojego nowego kościoła parafialnego.

W 1822 roku wybudowano  kaplicę na cmentarzu do odprawiania nabożeństw pogrzebowych. We wnętrzu kaplicy znajduje się ołtarz z wiszącym nad nim krzyżem oraz obrazem św. Jadwigi patronki Śląska i Pietnej. Na bocznych ścianach wmurowane są tablice upamiętniające ofiary I i II wojny światowej. Wiszą tu także: obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz obraz namalowany przez nieznanego malarza z Góry św. Anny.

Na ulicy Krapkowickiej w posesji państwa Koniecznych znajduje się przylega do stodoły kaplica. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstała. Pewnym jest, że już szóste pokolenie rodziny Koniecznych opiekuje się budowlą. Wybudowano ją jako wotum dziękczynne za ocalenie od śmierci głodowej podczas klęski nieurodzaju lub za ocalenie od śmiertelnej choroby. We wnętrzu po obu stronach ołtarza znajdują się wizerunki Matki Boskiej i Św. Anny.

W miejscu gdzie ulica Łąkowa styka się z Placem Stawowym, obok posesji państwa Kolendów, stała drewniana dzwonnica. Dziś w tym miejscu stoi kaplica. Została wybudowana 1922 roku, a na przełomie 1922/1923 została poświęcona. Jej patronką została Św. Jadwiga. Swoim wyglądem przypomina mały kościółek. W środku znajduje się drewniany krzyż z 1728 roku.

Wzdłuż polnej drogi z Pietnej do „kątów” , czyli do łąk i pól uprawnych w stronę Żywocic, znajduje się wiele przydrożnych kaplic. Są one umieszczone albo na wierzbach, albo na drewnianych słupach. Przeważają obrazy św. Anny i Matki Boskiej Częstochowskiej.

Na terenie wioski znajdują się również dwa krzyże. Pierwszy krzyż został ufundowany w 1902 roku przez mieszkańców Pietnej jako wotum dziękczynne z okazji zakończenia budowy drogi w stronę Brożca. Betonowy krzyż stoi obok skrzyżowania tejże drogi z drogą Krapkowice – Głogówek. Drugi drewniany krzyż został ustawiony pod lasem, w 1935 roku przez hrabiego von Oppersdorfa. Krzyż został odrestaurowany w 1997 roku.

W Pietnej znajdują się: przedszkole, remiza OSP, sklep, stacja benzynowa. Pietna jako jedyna z wiosek w okolicy posiada swój herb i pieczęć. 

W 2005 roku Pietna zwyciężyła w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2005” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego - I miejsce w kategorii "najpiękniejsza wieś". Natomiast Państwo Ingeborga i Krzysztof Iścińscy z Pietnej otrzymali II miejsce w kategorii „najpiękniejsza zagroda”, za gospodarstwo agroturystyczne nastawione na atrakcyjny i nowoczesny produkt turystyczny.


Sołtysami Pietnej byli: Andreas Lazar, Josef Jaschik, Rafał Pieczyk, Karl Grzymek, Ferdinand Kopitza, Wilhelm Weiss, Franz Glomb, Franz Wienzek, Wilhelm Paul, Jan Paul, Wilhelm Kopitza, Henryk Weiss, Łukasz Stokłosa. Od 2019 roku funkcję sołtysa pełnił Henryk Weiss, a 28 czerwca 2023 roku, w wyborach uzupełniających, sołtysem został wybrany Waldemar Domżalski.

Pietna Pietna Pietna Pietna Pietna