Dbajmy o czystość podczas budowy

1.jpeg

Każda inwestycja budowlana w okresie zimowym stanowi poważne wyzwanie do wykonawcy zadania w kwestii utrzymania czystości na jezdni, w okolicy której trwają prace. Rzeczą oczywistą jest, że ciężki sprzęt budowlany wyjeżdża z terenu budowy na drogę. Niemniej jednak każdy kierowca wyjeżdżający z terenu inwestycji do usunięcia błota i zanieczyszczeń z kół. Wykonawca zaś powinien cyklicznie sprzątać we własnym zakresie zanieczyszczoną jezdnię. Sprawca wykroczenia na podstawie art. 91 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny albo karze nagany. Krapkowiccy strażnicy miejscy podejmują wiele tego typu interwencji zgłaszanych przez mieszkańców. Przeprowadzają skuteczne rozmowy z firmami wykonującymi prace celem obligowania ich do niezwłocznego sprzątania dróg. Pamiętajmy, że leżące błoto na jezdni może stanowić poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zaburza również estetykę miasta.