Pamiętajmy o numerach porządkowych

SOPHIE-1-e1552565319344-498x353.jpeg

Obowiązek umieszczania na nieruchomościach tabliczki z numerem porządkowym od roku 2023 regulowany jest przepisami Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Wcześniej stanowił o tym Kodeks Wykroczeń. W myśl nowych przepisów ,,Kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1, będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu -na ścianie frontowej budynku albo ogrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany" . Posiadanie numeru porządkowego na budynku jest nie tylko obowiązkiem ale również kwestią bezpieczeństwa dla nas samych. Szczególnie ważne jest to dla służb ratunkowych, którym łatwiej jest dotrzeć na miejsce. Zadbajmy zatem o nasze bezpieczeństwo.