Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działka 60/13 z mapy 16 obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1269_2023.pdf (259,57KB)