Dwie umowy, dwa duże dofinansowania

W poniedziałek, 27 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu miało miejsce podpisanie umów dofinasowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość przyznanego dofinasowania to blisko 1,5 mln zł, co stanowi 70 % wartości każdej z inwestycji. W imieniu Gminy Krapkowice umowy z Wojewodą Opolskim podpisał Arnold Joszko, Zastępca Burmistrza Krapkowic. Pierwsze zadanie to budowa łącznika drogowego pomiędzy zjazdem z Mostu Północnego – ulicą Obuwników a ulicą Opolską. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 530 tys. zł, a obejmuje budowę nowego odcinka drogi gminnej, przebudowę w niezbędnym zakresie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w obrębie przejazdu kolejowego, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetlenia. 

20231127_104612.jpeg

Drugie zadanie to wyczekiwana przez mieszkańców Steblowa przebudowa blisko 300 metrowego odcinka ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudową kolidującej z pasem drogowym napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudową sieci oświetlenia drogowego. Na drodze ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. To zadanie dofinansowane zostało kwotą ponad 900 tys. zł. Obydwa zadania zaplanowano do wykonania w 2024 roku.

406220107_6901670999901735_7588292298498539578_n.jpeg

Kategorie strony: Aktualności lokalne