Nowy Dwór Prudnicki

Wieś Nowy Dwór położona jest blisko Głogówka. Nazwa tej miejscowości pochodzi niewątpliwie od słowa "dwór", co oznaczało majątek rolny lub folwark. Wioska powstała w latach 1623-1626, jako osada służebna wobec powstałego równocześnie folwarku należącego do von Oppersdorfa z Głogówka.

W wydanej we Wrocławiu w 1845 roku topografii Śląska odnotowano dwie nazwy tej miejscowości: "Neuhof" oraz Nowy Dwór. Wtedy wioska liczyła 202 mieszkańców.

W 1950 roku wybudowano w Nowym Dworze kaplicę ku czci świętych Jana i Pawła - corocznie w dniu 26 czerwca odprawiane jest tutaj nabożeństwo. Od 1981 roku Nowy Dwór należy do parafii w Kierpniu.

Podstawowym zajęciem mieszkańców Nowego Dworu jest praca w rolnictwie. Znajdujące się tutaj duże, nowoczesne gospodarstwa rolne prezentujące bardzo wysoki poziom produkcji. Wieś została zwodociągowana w 1994 roku, od 1995 roku ma linię telefoniczną. W 1989 roku wybudowano świetlicę wiejską.

Młodzi mieszkańcy razem z młodzieżą z Kórnicy tworzą wspólnie Ludowy Zespół Sportowy z sekcją piłki nożnej.

Sołtysi:

  • po wojnie - Emanuel Styra,
  • 1970-2001 - Franciszek Styra,
  • 2001-2019 - Brygida Styra, 
  • 2019-2029 - Kordian Namysło.

Nowy Dwór PrudnickiNowy Dwór Prudnicki Nowy Dwór