Zakłócenie spokoju i porządku

1.jpeg

Zakłócenie spokoju i porządku publicznego to jedno z wykroczeń, które stanowi stały element w pracy funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. W ostatnim czasie krapkowiccy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o głośnej muzyce puszczanej z jednego z lokali na ul. Opolskiej. Interwencję podjęto po zgłoszeniu przechodniów. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, a wobec sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania wychowawczego. Zakłócenie spokoju i porządku określa art. 51 par. 1 oraz 2 Kodeksu Wykroczeń ,, Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny" lub ,,Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny." Funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 100 zł do 500 zł.