Aglomeracja Opolska ogłasza konsultacje

Zapraszamy mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie konsultacji. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisów Strategii ZIT i Prognozy.

Aglomeracja Opolska.png

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

  1. Przeczytaj projekt Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Wyraź swoją opinię za pomocą formularza i prześlij go na adres: 
  3. Przyjdź na dyżur z ekspertami/autorami Strategii ZIT i dowiedz się więcej o planowanych działaniach:

       a) otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się 21 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 lub o 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,  Plac Wolności 6 (I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu);

        b) spotkanie w formie on – line za pośrednictwem platformy zoom  22 listopada 2023 r. o godz. 14.00:

  1. Możesz również zgłosić swoje uwagi:

      a) ustnie do protokołu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole, I piętro, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 77 446 14 00;

       b) pisemnie tradycyjną pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole: (decyduje data wpływu).

  1. Masz dodatkowe pytanie zadzwoń lub napisz: +48 77 54 17 935, adres mailowy: .
  2. Zapoznaj się z materiałami umieszczonymi w załączniku.
  3. Pamiętaj o terminie konsultacji.

Szczegóły znajdują się na stronie https://aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-konsultacjach-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-0

Kategorie strony: Pozostałe