Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego