Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada.jpeg

Dnia 1 listopada podczas Uroczystości Wszystkich Świętych krapkowiccy strażnicy miejscy wraz Policją dbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie cmentarzy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach czuwali nad przestrzeganiem przepisów drogowych oraz ładem i porządkiem publicznym w okolicy cmentarza na ul. Mickiewicza. Uroczystości odbyły się bez większych zakłóceń i zdarzeń drogowych.