Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:

  1. Nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony: dz. 18, 19, 48, 56, 41, 55  m. 14 obręb Krapkowice oraz dz. 935/2 m. 4 obręb Kórnica PDFZarządzenie nr 1254.2023 Burmistrza Krapkowic.pdf (266,74KB).
     
  2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: dz. 104, 107, 109, 110, 114 m. 6; dz. 134/9 i 265/4 m. 5, dz. 722/9 m. 13, obręb Krapkowice, dz. 1090/1 i 1090/2 m. 4 obręb Kórnica, dz. 177 m. 1 obręb Steblów. PDFZarządzenie nr 1253.2023 Burmistrza Krapkowic.pdf (272,69KB)