Kórnica

Wieś położona w gminie Krapkowice. Zamieszkała w większości przez miejscową ludność śląską i niemiecką. Liczba mieszkańców waha się dziś około 700 osób. W 1996 roku Kórnica została zwodociągowania, a rok wcześniej położono linię telefoniczną.

Miejscowość ta została po raz pierwszy wzmiankowana w 1323 roku, jako "Cornicz" wg dokumentu pana Wernera z Corniczu (Kórnicy). Inne dokumenty z 1336 roku wymieniają Wernera Cornicz, jego żonę Dobilsavę oraz syna Andreasa. Od początku  XIV do połowy XV wieku spotykamy Kórnicę w posiadłości starych śląskich rodów szlacheckich a mianowicie von Körnitz, von Reiwitz auf Kandrzin (z Kędzierzyna), hrabiów von Redern oraz hrabiów von Seher – Theβ auf Dobrau ( z Dobrej). 

Kościół w tej miejscowości został po raz pierwszy wzmiankowany w 1433 roku. Obecny kościół zbudowano w latach 1794-1795, a przebudowany w 1851 roku. W topografii Śląska z 1845 roku zaraz za ówczesną urzędową nazwą "Kornitz" podano też drugą nazwę miejscowości "Kurnica". Wioska ta liczyła wtedy 667 mieszkańców. Były tutaj cztery folwarki oraz 128 domów. Istniała katolicka szkoła, a statystyka z 1845 roku. wymienia 12 rzemieślników, rzeźnika, 4 kowali oraz gospodę.

Dzisiejsze sołectwo Kórnica obejmuje również swoim zasięgiem historyczną osadę Rajdyna (Reitersdorf). W 1845 roku naliczono tutaj 17 domów, w których zamieszkiwały 94 osoby. Do Kórnicy należy również Agnieszów, Wygon oraz folwark Hardylow z pozostawioną jeszcze studnią (dawna nazwa również Aklenhof).

Przy wjeździe do wsi znajduje się kapliczka – podobnie jak trzy pozostałe wybudowali gospodarze na stałe jako ołtarze w czasie obchodów Bożego Ciała. Krzyż wybudowany w 1894 roku i późnobarokowy kościół p.w. Św. Fabiana i Sebastiana, wzniesiony w latach 1794 – 1795. początkowo jako filia kościoła z Krapkowic, erygowany w 1851 roku jako samodzielna parafia. Przy kościele znajduje się cmentarz, a przed wejściem do kościoła usytuowano krzyż z 1893 roku  z okazji jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich księdza Krecika.

W Kórnicy działa również Koło Gospodyń Wiejskich, oddział Społeczno – Kulturalny Niemców na Śląsku Opolskim. Tu również swoją filię ma Stadnina Koni w Mosznej (w dawnym folwarku gospodarstwa rolnego). Natomiast na terenie posiadłości państwa Knura utworzono Muzeum Tradycji Wiejskiej i Izbę Pamięci z ciekawymi eksponatami i materiałami piśmiennymi o historii. Ich założycielem jest pan Werner Knura.

W Kórnicy sołtysami do 1990 roku byli: Jan Łyko, Edward Bołdak. W latach 1990-1999 funkcję tę pełnił Henryk Walczyk. W latach 1999-2011 funkcję te pełnił Alfons Walczyk. Od 2011 funkcję tę pełnił Ewald Tomala, a na kadencję 2019-2024 mieszkańcy wybrali Michała Hulina.
 

KórnicaKórnica_przedszkole Kórnica, gm.Krapkowice