Notoryczne uszkodzenia bramownic na Moście Północnym

1.jpeg

Niezwykle często występującym zjawiskiem na Moście Północnym znajdującym się na ul. Obuwników w Krapkowicach jest niestosowanie się kierowców pojazdów do pionowych znaków drogowych ,,B-16" stanowiących o zakazie wjazdu pojazdów o wysokości w tym przypadku powyżej 2,6 m. Niestety wielu kierujących takimi pojazdami lekceważy oznakowania czego efektem jest czyn będący wykroczeniem ale również dochodzi do niszczenia urządzeń infrastruktury drogowej -bramownic. Zdarzenia wykrywane są na monitoringu miejskim i przekazywane merytorycznie zgodnie z uprawnieniami do Policji celem dalszych czynności. Apelujemy po kierujących aby zwracali uwagę na oznakowanie na moście cele uniknięcia niepotrzebnych problemów zarówno dla nich samych jak i zarządcy drogi.