Zanieczyszczenie jezdni betonem

 

kamera.jpeg

Na terenie Krapkowic w ostatnim okresie prowadzonych jest wiele inwestycji budowlanych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Prace te nieodzownie związane są z koniecznością dowozu na miejsce inwestycji materiałów budowlanych. W ostatnim tygodniu na podstawie nagrań z monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice strażnicy miejscy ustalili firmy, które dowożąc beton na budowę zanieczyszczały drogi. Firmy te zostały zobligowane do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczenia. Sprawcom wykroczeń na podstawie art. 91 Kodeksu Wykroczeń można nałożyć mandat karny, a w skrajnych przypadkach skierować wniosek o ukaranie do sądu. Sytuacja z pozoru błaha pokazuje dobitnie jak przydatnym narzędziem może być monitoring miejski.