Ruszył sezon grzewczy

wegiel-kamienny-orzech.jpeg

Ruszył sezon grzewczy. Chłodniejsze dni sprawiły, że wiele osób ogrzewa już swoje domy. Jak co roku przypominamy o stosowaniu substancji dozwolonych do tego przepisami prawa. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich ustawowych uprawnień mogą przeprowadzać kontrole spalanych substancji grzewczych w piecach. Przeprowadzone czynności dokumentowane są sporządzeniem protokołu. Podczas kontroli strażnicy miejscy sprawdzają czy nie spalane są odpady komunalne typu plastik czy lakierowane płyty meblowe, które niestety w dalszym ciągu trafiają  do pieców. Zgodnie z ustawą o odpadach taki czyn jest wykroczeniem i na podstawie art. 191 sprawcę można ukarać mandatem karnym do 500 zł. Funkcjonariusze za pomocą higrometru mierzą wilgotność drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność nie może przekraczać 20 % zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zakazanymi substancjami są także między innymi paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych czy też paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm. Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały również na podstawie art. 334 Prawo ochrony środowiska sprawcy wykroczenia grozi mandat karny. Pamiętajmy jednak przede wszystkim, że spalanie szczególnie śmieci w piecach szkodzi zdrowiu, Warto zatem wspólnie o nie zadbać począwszy od zaprzestania spalania substancji niedozwolonych.