Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonej:

-  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 143 m. 14, obręb Krapkowice,

-  do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 14/8 m. 7, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFzarządzenie 1243_2023.pdf (260,69KB)

PDFzarządzenie 1244_2023.pdf (217,69KB)