Niewłaściwe pozbywanie się odpadów zebranych na terenie nieruchomości

PSZOK.jpeg

Od kilku lat odpady gabarytowe zebrane na terenie nieruchomości można prawnie oddać w funkcjonujących dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się na ul. Limanowskiego raz na  ul. Piastowskiej w Krapkowicach. Przywiezione odpady należy dostarczyć w dni funkcjonowania Punktu aby oddać je uprawnionemu pracownikowi za okazaniem deklaracji. Pomimo tego niektóre osoby pojawiają się w rejonie Punktu niezgodnie z harmonogramem otwarcia. Zostawiają odpady przy bramie licząc, że po przyjściu pracowników zostaną one usunięte. Takie zachowanie jest jednak czynem o wykroczenie. Osoba zostawiająca odpady zaśmieca teren oraz łamie zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice. Naraża się również na kosztu wynikające z możliwości ukarania mandatem karnym oraz samego uprzątnięcia pozostawionych przepisów. Teren krapkowickich Punktów objęty jest monitoringiem. Zalecamy, więc aby przed wyjazdem z odpadami zapoznać się z terminami jego otwarcia i aktami prawa miejscowego, które regulują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.