Październikowa deratyzacja

deratyzacja.jpeg

Zbliża się październik czyli miesiąc przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji również w gminie Krapkowice. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIII/524/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice musi ona się odbyć w okresie od 1 października do 31 października. Polega ona na wystawieniu we wskazanych podmiotach stacji deratyzacyjnej z trutką na szczury. Nad prawidłowym przebiegiem spełniania tego obowiązku przez zarządców wyznaczonych podmiotów będą czuwać funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach, którzy za nieprzestrzeganie tego obowiązku mogą na zarządcę terenu nałożyć mandat karny. Akcję deratyzacyjne są stałe. Odbywają się od lat, dwa razy w roku, w miesiącach marzec oraz właśnie październik.