Kodeks wyborczy

1.jpeg

Wybory Parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Znakiem tego są plakaty wyborcze, których coraz więcej widzimy na terenie naszych miast, również w Krapkowicach. Nie zawsze jednak plakaty kandydatów są umieszczane w przestrzeni publicznej zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z art. 495 Kodeksu wyborczego funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą ukarać mandatem karnym osobę, która w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i slupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Pamiętać również należy, że są miejsca, których umieszczenie plakatu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Takim przykładem są znaki drogowe gdzie nawet zarządca nie może udzielić zgody na umieszczanie afiszy. Apelujemy do Komitetów Wyborczych o rozwagę i działanie zgodnie z obowiązującymi procedurami.