Ruszają prace melioracyjne

W ubiegłym tygodniu krapkowicka Spółka Wodna podpisała umowę z wykonawcą na zadanie "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestuje w obszary wiejskie". Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych "TESS-MEL" Roberta Borgosza już wkrótce rozpocznie prace polegające na renowacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Krapkowice. Prace będą podzielone na dwa etapy:

I etap realizacji w roku 2023

1600 mb w Ściborowicach

1665 mb w Żywocicach

1204 mb w Kórnicy

1650 mb w Żużeli

II etap realizacji w roku 2024

1918 mb  w Gwoździcach i Rogowie Op.

1900 mb w Krapkowicach

1825 mb w Steblowie

1900 mb w Dąbrówce Górnej

- To zadanie zdecydowanie wpłynie na przywrócenie funkcji nawadniających i odwadniających rowów melioracyjnych na terenie gminy Krapkowice. Oczyszczenie przepustów spowoduje drożność wielu cieków wodnych co ma wpływ na ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk klimatycznych. - komentuje Adela Pawelczyk, prezes spółki.

 

Kategorie strony: Aktualności lokalne