Dąbrówka Górna

Nazwa wioski pochodzi niewątpliwie od wyrazu "dąbrówka" czyli mała dąbrowa, zarośla dębowe. Po raz pierwszy wioska została wzmiankowana w 1403 roku, jako "Dambrowka". Z 1532 roku pochodzi nazwa "Dumbrowa", a z 1784 roku "Dombrowka". Z czasem od odróżnienia tej wioski od innych miejscowości noszących taką samą nazwę zaczęto ją nazywać "Dąbrówką nad Odrą". W 1845 roku w Dąbrówce zamieszkiwały 604 osoby. Zabudowania wiejskie stanowiło 70 domów, folwark i pałac.

Zbudowany w II połowie XVII w. zamek, po rozbudowie w 1907 roku, istnieje do chwili obecnej stanowiąc cenny zabytek. Właścicielem pałacu oraz dóbr ziemskich należących do niego byli kolejno rodzina Rogoyskch. następnie Jerzy Ludwik von Dalwig, który sprzedał swoją posiadłość w 1850 roku Walterowi von Reichmann – Logischen. Ostatni z rodu Gotfryd Reichmann – Logischen ożenił się z Krystyna Duszałek. Hrabia zmarł w 1944 roku i został pochowany w parku , a żona z synem wyjechali do Niemiec. Po II wojnie światowej w miejscu tym mieściły się magazyny zbożowe. Dziś pałac jest własnością prywatną.

Statystyka z 1845 roku podaje, że w Dąbrówce istniała już wtedy katolicka szkoła, browar, gorzelnia oraz piec wapienniczy. Później istniał też młyn parowy i cegielnia.

Od 1769 roku na terenie wsi stoi zabytkowa figura Jana Nepomucena z herbem fundatora Wacława Leonarda Józefa Rogoyskiego. Został on oskarżony przez miejscową ludność o zabójstwo swojego brata, współwłaściciela Dąbrówki, który popełnił samobójstwo. Ponieważ św. Nepomucen jest nie tylko patronem dobrej spowiedzi, ale również i dobrej sławy, miał on bronić fundatora przed oszczerstwami i fałszywymi pomówieniami.

Patronem Dąbrówki jest św. Roch. Kościół pod jego wezwaniem wybudowano tutaj w latach 1957-1960. Samodzielna parafia została erygowana w 1980 roku po wydzieleniu Dąbrówki z parafii w Rogowie Opolskim. 

W Dąbrówce Górnej znajdują się: przedszkole, szkoła podstawowa, remiza OSP i klub sportowy LZS w klasie A (2006). Wieś jest zwodociągowania (2003 rok) i posiada kanalizację (2004 rok) oraz linię telefoniczną (1995 rok).

Do 1990 roku sołtysem był Henryk Zmarzlik, stanowisko to piastował przez 12 lat. W latach 1990-1994 sołtysem był Leonard Gach, a w 1994 roku sołtysem wybrany został Henryk Król. Od 2015 roku funkcję tę pełni Damian Kluczny.

Szkoła podstawowa w Dąbrówce Górnej dabrowka_gorna_figura_sw._Jana_Nepomucena.jpeg Pałac w Dąbrówce Górnej