Borek

Najmniejsze sołectwo w gminie Krapkowice. Liczy zaledwie 100 mieszkańców. Nazwa tej miejscowości wywodzi się od wyrazu "borek" czyli mały bór, las. Borek został założony na terenie dóbr dworskich za czasów Oppersdorfów – właścicieli Głogówka i okolic. W 1784 roku wioska została wymieniona jako "Boreck", a na mapie z 1904 roku, jako "Borek". 

W środku wsi stoi Kaplica wiejska z drewnianym ołtarzem, tabernakulum i trzema figurami: Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, Matki Bożej Wniebowziętej oraz św. Jana Nepomucena. Druga kaplica pochodzi z XVIII wieku i jest wybudowana przez Josepha von Oppersdorfa z Głogówka.

W rejestrze pomników przyrody znajduje się w Borku – Pietna (przy szosie Krapkowice – Głogówek) po lewej stronie – dąb szypułkowy (Quercus robur), wysoki na 22 metry, o obwodzie 470 cm. Jego wiek szacuje się na 250 lat.

W latach trzydziestych tego stulecia wioskę przemianowano na "Waldwinkel". Przed wojną w Borku znajdował się sklep i gospoda należąca do rodziny Staisch. Sklep ten był czynny jeszcze w okresie powojennym.

Borek należy do parafii w Komornikach.

Sołtysi:

  • 1990-1999 - Jerzy Neiner,
  • 1999-2015 - Róża Raczek,
  • 2015-2019 - Marek Kusienicki,
  • 2019-2029 - Andrzej Szostak.

Sołectwo Borek, gm.KrapkowiceBorek. gmina Krapkowice