Uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie

1.jpeg

Pomimo, że obowiązek ochronnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie funkcjonuje od wielu lat i jest on uregulowany na mocy ustawy to w dalszym ciągu zdarzają się osoby, które posiadają zwierzęta i nie spełniają tego ważnego obowiązku z punktu widzenia profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt narzuca w zapisie art. 85 ust. 1a sankcje za niespełnienia czynności  zaszczepienia psa czy też kota jeśli zostałby taki obowiązek wprowadzony. Sprawca takiego wykroczenia może zostać ukarany mandatem karnym, a w skrajnym przypadku funkcjonariusz może skierować wniosek o ukaranie do sądu. W ostatnim czasie strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenia o braku szczepień psów w jednym z lokali na ul. Wiejskiej w Krapkowicach oraz na ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim gdzie podjęto interwencje w tym zakresie. Sprawcy tego typu zaniechań są obligowani do niezwłocznego zaczepienia swoich zwierzaków.