5 567,52 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice w roku 2023”

Dnia 21 lipca br. zakończono prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Krapkowice.
W roku 2023 na podstawie złożonych wniosków, zdemontowano azbest z 776,5m2 połaci dachu w ilości 11,648 tony.
Na zadanie to gmina Krapkowice pozyskała dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2 783,76 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2 783,76 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5 567,52 zł.