Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach

Naszym mieszkańcom i klientom,  korzystającym z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice udostępniamy  tzw. KARTY USŁUG.

Każda karta zawiera informacje o miejscu załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach do jej załatwienia, obowiązujących opłatach, czasie załatwienia sprawy, wskazania trybu odwoławczego oraz podstawy prawnej właściwej w konkretnej sprawie.

 W miarę potrzeb katalog usług będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty oraz o nowe formularze wniosków.

Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte rozwiązanie nie jest doskonałe. Nie wszystkie bowiem  sprawy w naszym Urzędzie można załatwić nie wychodząc z domu. Mamy jednak nadzieję, że informacje umieszczone na kartach okażą się dla Państwa pomocne przy załatwianiu spraw urzędowych.

Karty usług wraz z formularzami wniosków  można również otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w wydziale oraz w sekretariacie Urzędu.