Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Krapkowice po raz kolejny będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Nabór dotyczy realizacji przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych, należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Mając na uwadze powyższe zapraszam do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków upływa dnia 25 lipca 2023 roku do godz. 15:30. Wnioski są dostępne na stronie internetowej: www.krapkowice.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, parter), w którym należy je składać.

Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do złożenia wniosku.

                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                             Zastępca Burmistrza

                                                                                                    Arnold Joszko  

 

Do pobrania:

PDFwniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023.pdf (251,26KB)

DOCwniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023.doc (144,00KB)