Wsparcie dla inwestora

  • Wsparcie dla inwestora

Gmina Krapkowice zaprasza zainteresowanych inwestorów do kontaktu z Biurem Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice

Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Biuro Planowania i Rozwoju
ul. 3 Maja 21
47-303 Krapkowice
tel. +48 77 44 66 890; +48  77 44 66 836
e-mail: ;

Kontaktując się z nami uzyskasz informacje dotyczące:

  • oferty inwestycyjnej Gminy Krapkowice i możliwości lokalizacji inwestycji,
  • informacji odnośnie instytucji wspierających biznes,
  • pomocy w procedurach administracyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu,
  • opieki poinwestycyjnej.

Wsparcie regionalne

  • Polska Strefa Inwestycji to nowa szansa dla MŚP

Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) całkowicie zmieniła reguły dla inwestorów a zwłaszcza dla sektora MŚP, dając im dużo większą elastyczność w rozwoju biznesu. Dzięki niej mikro, małe i średnie firmy nie są ograniczone konkretnymi strefami i mogą liczyć na pomoc publiczną bez względu na miejsce ulokowania swojej inwestycji. Mówiąc krótko – cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Obecnie firmom z sektora MŚP łatwiej też ubiegać się o zwolnienia z podatku PIT i CIT dzięki nowym, zdecydowanie łatwiejszym do spełnienia kryteriom przyznawania wsparcia.

  • Ubieganie się o wsparcie – jak to zrobić?

Firma, która planuje inwestycję w konkretnej lokalizacji zgłasza się do firmy zarządzającej daną strefą. W przypadku gminy Krapkowice jest to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Po złożeniu wniosku, inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Jeśli firma je spełni, otrzymuje decyzję o wsparciu. Istotne jest przy tym to, że decyzja może zostać wydana bardzo szybko, nawet na przestrzeni dwóch – trzech tygodni, co jest bardzo dużą zmianą porównując próby ubiegania się np. o granty lub wsparcie unijne, co może trwać nawet do kilku miesięcy. Oczywiście wsparcie w ramach PSI nie blokuje możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej czy rządowych grantów.

01 wsparcie.jpeg

Więcej informacji na temat wsparcia: https://www.ksse.com.pl/polska-strefa-inwestycji-to-nowa-szansa-dla-msp

  • Kontakt:

Katowicka specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gliwicka

ul. Rybnicka 29

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 2318910

e-mail: gliwice@ksse.com.pl

www.ksse.com.pl