O gminie

Gmina Krapkowice 

leży w centralnej części województwa opolskiego, w odległości ok. 25 km od stolicy regionu – Opola. Jej największym atutem jest dostępność komunikacyjna, w szczególności położenie na szlaku komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym, z bezpośrednim dostępem do autostrady A4 (węzły „Krapkowice” i „Opole Południe”). Wraz z tradycjami przemysłowymi (fabryki związane z przemysłem celulozowym i papierniczym, fabryka obuwia) oraz rolniczymi, przekłada się to na jej potencjał inwestycyjny. Gmina oferuje atrakcyjne tereny pod inwestycje wraz z fachową obsługą inwestycji oraz zapewnia wsparcie i promocję biznesu, dzięki czemu coraz lepiej rozwija się lokalna gospodarka. Gminę wyróżnia także materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki w ramach zespołu Starego Miasta czy pozostałości pierwotnego przemysłu wapienniczego i cementowego, a także bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak np. Bory Niemodlińskie i rzeka Odra z Portem Jachtowym Krapkowice. Stanowią one podstawę dla wykreowania atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, zarówno dla mieszkańców, jak również turystów i gości.

Dane statystyczne:

Ludność (stan na 30.12.2022): gmina 21189, w tym miasto 14966

Powierzchnia: 97 km2

Stopa bezrobocia (stan na 30.06.2022):

  • Powiat krapkowicki: 5,3%
  • Województwo opolskie: 6,0 %

Liczba bezrobotnych w powiecie (stan na 04.2023):

  • Zarejestrowanych: 1272
  • W tym kobiety: 804

 

Struktura przemysłowa:

 

firmy.jpeg

Edukacja

szkolnictwo.jpeg

Połączenia transportowe

transport_page-0001.jpeg

Otoczenie biznesowe

Gmina Krapkowice od lat współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, wspierającymi inwestorów i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Do najważniejszych instytucji należą:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Gliwicka

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Kategorie strony: Biznes