Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

5 gmin, 16 sołectw, dofinansowanie ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć. 23 maja w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach pani wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura przekazała umowy i listy gratulacyjne samorządowcom z powiatu krapkowickiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

„Dziękuję Państwu za aktywne włącznie się w drugą już edycję Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Czasem trzeba mieć nie tylko pomysł, ale i środki żeby ten pomysł zrealizować” mówiła pani wicemarszałek.

IMG_9646.jpeg

Do gminy Krapkowice trafi 26 tys. zł.  „Cieszymy się, że te pieniądze są, bo potrzeby są duże. W sołectwach pomysłów jest sporo, ale potrzeb jeszcze więcej. Dodaliśmy po 3,5 tysiąca do każdego zadania. To ważne dla lokalnych społeczności przedsięwzięcia. Z tego miejsca chciałem podziękować sołtysom i radom sołeckim” mówił burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.

IMG_9693.jpeg

Sołectwo Żywocice otrzyma dofinansowanie na „Zakup nagłośnienia dla sołectwa Żywocice” (wartość zadania 10 000,00 zł, dofinansowanie 6500 zł, wkład gminy 3500 zł), sołectwo Ściborowice na „Docieplenie ściany szczytowej budynku sali wiejskiej w Ściborowicach” (wartość zadania 14 000,00 zł, dofinansowanie 6500 zł, wkład gminy 7500 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4000 zł), sołectwo Gwoździce na „Monitoring terenów rekreacyjnych w Gwoździcach” (wartość zadania 10 000,00 zł, dofinansowanie 6500 zł, wkład gminy 3500 zł), a Nowy Dwór Prudnicki na „Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla sołectwa Nowy Dwór Prudnicki” (wartość zadania 10 000,00 zł, dofinansowanie 6500 zł, wkład gminy 3500 zł).

IMG_9652.jpeg

Planowany termin realizacji przedsięwzięć nastąpi najpóźniej do końca października tego roku. Przypomnijmy Marszałkowska Inicjatywa Sołecka przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie to współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.

 

Kategorie strony: Aktualności lokalne