Poprawa bezpieczeństwa na drogach

15 maja w  obecności Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanny Donath-Kasiury, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomieja Horaczuka, zastępcy Dyrektora Grzegorza Cebuli, Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury i zastępcy Burmistrza Arnolda Joszko dokonano odbioru technicznego zakończonej niedawno inwestycji – przebudowy dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 416 od Ściborowic do Kórnicy.

20230515_124129.jpeg

Chwilę później przekazany został wykonawcy teren rozbudowy drogi 415 w Gwoździcach. To bardzo trudne technicznie, a co za tym idzie kosztowne zadanie. Obejmuje przebudowę dwóch przepustów wraz z rozbudową ponad 380 metrów drogi wojewódzkiej nr 415 w miejscowości Gwoździce wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Teraz kręta droga na tym odcinku ma pasy jezdni o szerokości ok. 2x3,0 m. Brak jest chodników, występują jedynie pobocza gruntowe. Za kilka miesięcy radykalnie się to zmieni.

20230515_131417.jpeg

Razem z nawierzchnią drogi przebudowana zostanie także cała infrastruktura techniczna na tym odcinku drogi, a więc kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, sieci teletechniczne i elektroenergetyczne wraz z oświetleniem. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz w celu ograniczenia konieczności zajęcia terenów prywatnych, zostaną wybudowane specjalne mury oporowe, zabezpieczające strome skarpy.

Co niezwykle ważne poprawi się także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Na całym przebudowywanym odcinku zostanie wybudowany bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Wybudowane będą przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz doświetlenie przystanku autobusowego. Odtworzone zostaną także istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne. Całe zadanie potrwa według założeń do końca listopada tego roku.

 

Kategorie strony: Aktualności lokalne