[05-04-2012] ZMIANY W STRAŻY MIEJSKIEJ

Zmiany w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Krapkowicach nawiązała ścisłą współpracę ze Strażą Miejska w Jastrzębiu-Zdroju gdzie komendantem jest Pan Marek Wróbel. Celem współpracy jest zapoznanie z autorskim programem Pana Komendanta z Jastrzębia-Zdroju, który dotyczy bezpieczeństwa i funkcjonuje na terenie tego miasta. Program „Bezpieczne osiedle” zakłada zacieśnienie współpracy pomiędzy Strażą Miejską a ludnością, radami sołeckimi i osiedlowymi oraz dziećmi, a także na profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa i porządku na naszych podwórkach. O dalszych krokach i o całym programie będziemy informować czytelników na bieżąco.
Ponadto trwa nabór na czwartego pracownika Straży Miejskiej, o czym Burmistrz Krapkowic informował już radnych i mieszkańców Gminy Krapkowice. Od miesiąca maja, czas pracy Straży Miejskiej zostanie wydłużony do 22.00.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich zauważonych wykroczeń na które na pewno zareagujemy.

Mirosław Gorzolnik
Komendant Straży Miejskiej
w Krapkowicach