W Wielką Sobotę PSZOK nieczynny

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2023 r. tj. w Wielką Sobotę Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej będzie nieczynny.