Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży w  trybie przetargu - działki budowlane nr 1159, 1178, 1180, 1198, 1200, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 i 1216   m.5, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1114.2023.pdf (263,59KB)