Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

OGŁOSZENIE
Burmistrza Krapkowic

o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Krapkowice do programu zapraszam zainteresowanych producentów rolnych, którzy posiadają odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag do składania wniosków o dofinansowanie.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie wniosków na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie do dnia 22.03.2023 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, pokój nr 16 (II budynek).

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę. Planowany termin odbioru odpadów to wrzesień / październik 2023 roku.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, będą koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Krapkowice oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.

Wysokość  dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500,00 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

 

                                    BURMISTRZ

                                            /-/

                                  Andrzej Kasiura

 

                                          

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic.pdf (474,40KB)

PDFWniosek.pdf (179,75KB)

DOCXwniosek.docx (23,46KB)

PDFOswiadczenie-o-pomocy-de-minims-.pdf (125,98KB)

DOCXoswiadczenie-o-pomocy-de-minims-.docx (16,38KB)

                                            

Kategorie strony: Pozostałe