Informacja o górnych stawkach opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji)

Zgodnie z uchwałą Nr  XXXIX/478/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) kształtują się następująco:

  • w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie:

            niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynoszą:
               1) 41,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka  o pojemności 120l,

    2) 60,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240l,

    3) 115,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660l,

    4) 191,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100l.

tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, a także papieru i szkła wynoszą:

          1) 23,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120l,

          2) 26,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120l,

          3) 41,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240l,

          4) 62,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660l,

          5) 82,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100l.

             bioodpadów wynoszą:

         1) 23,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120l,

         2) 38,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120l,

         3) 59,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240l,

        4) 110,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660l,

        5) 183,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100l.

  • w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat wynoszą:

        1) 123,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka o pojemności 120l,

        2) 180,0 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240l,

        3) 345,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660l,

        4) 573,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100l.

Jednocześnie informujemy, że podmioty realizujące przedmiotową usługę zobowiązane są do ich przestrzegania.