Posprzątaj po swoim psie!

Drodzy właściciele czworonogów, przypominamy, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby niewidome, korzystające z psów przewodników.

Niewypełnianie obowiązku może mieć nieprzyjemne konsekwencje prawne, tj. grozi mandatem w wysokości do 500 złotych.

Psie odchody należy wyrzucać do koszy ulicznych lub pojemników na niesegregowane odpady komunalne. W sklepach zoologicznych dostępne są woreczki na psie odchody, a także specjalne łopatki lub chwytaki. Można też do tego celu wykorzystać zwykłą foliową torebkę.