Wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do oddania w użytkowanie wieczyste

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem na własność garażu  w  trybie bezprzetargowym - działka nr 62/5 m. 7, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:PDFZarządzenie 1066,2022 (251,87KB)