Wnioski o zakup paliwa stałego

Informujemy, że od 19 grudnia można składać już WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO dla gospodarstw domowych, przysługujący od 1 stycznia 2023 roku.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, Punkt Obsługo Klienta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (epuap). 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi od 03.12.2022 roku mieszkańcy, którzy nie wykorzystali przysługującego limitu zakupu paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r. (max. 1,5 tony) mogą zwiększyć ilość planowanego zakupu paliwa stałego od 01.01.2023 r. o niewykorzystany limit z roku 2022 do łącznej wysokości 3 ton w obydwu latach.

Więcej informacji na temat zakupu węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych w roku 2023 można uzyskać w Biurze Planowania i Rozwoju, ul. 3 Maja 21, pokój nr 33 (II piętro).

DOCXWniosek 2 dot. zakupu preferen. paliwa stałego od 01.01.2023.docx (60,34KB)

coal-842468_1920 1.jpeg