Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice