Wycieczka do mini zoo

W ramach programu „Śladami bioróżnorodności w sercu opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” rozpoczął się cykl wycieczek przeznaczonych dla krapkowickich przedszkolaków. Celem wypraw małych podróżników jest Mini Zoo w Żużeli, które okazało się idealnym miejscem dla dzieci. Osiołki, lamy, kozy i małe kózki, para wiewiórek oraz mnóstwo papug i innych zwierzaków. To tylko niektóre zwierzęta jakie można zobaczyć, pogłaskać czy nakarmić w Żużeli. Dzieci z PP nr 1 w Krapkowicach jako pierwsze odwiedziły lokalne zoo. W kolejnych dniach, aż do 16 grudnia wszystkie przedszkola naszej gminy pojadą na wycieczkę do Żuzeli.

 

 

Dotyczy projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr BSW.042.28.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

Bio_logotypy.png