Gmina Krapkowice rusza ze sprzedażą opału dla mieszkańców

22 listopada burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, w imieniu gminy Krapkowice podpisał umowę z PGE Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na kupno preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych naszej gminy.

Ustalono już ostatnie szczegóły dystrybucji z firmą SAM-BUD-ROL, która w imieniu gminy Krapkowice będzie realizowała usługę odbioru, przewozu, składowania i wydawania osobom uprawnionym opału z punktu składowania w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 69a.

To o tyle ważne, że już na 24 listopada planowana jest pierwsza dostawa opału w asortymentach orzech i groszek, które to zgodnie z przedłożonymi w umowie z PGE kartami produktów pochodzą z Indonezji i Tanzanii. Karty opracowano na podstawie analiz wykonanych w laboratoriach SGS Polska Sp. z o.o., J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oraz Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.

Ważna informacja dla mieszkańców!

Po pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków, osoby uprawnione będą telefonicznie informowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy o możliwości dokonywania płatności w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (gotówkowych lub kartą płatniczą), by następnie z otrzymanym w urzędzie dokumentem sprzedaży od piątku 25 listopada odbierać zakupiony węgiel lub groszek w punkcie składowania. Cena sprzedaży węgla dla uprawnionych odbiorców będzie wynosiła brutto 2000 zł, w cenie tej zagwarantowany jest bezpłatny dowóz zakupionego węgla do każdego miejsca zamieszkania na terenie gminy Krapkowice.

Drodzy mieszkańcy, ze względu na konieczność realizacji wszystkich zamówień do końca tego roku, prosimy o składanie wniosków najpóźniej do 9 grudnia włącznie.

Dodatkowo, odpowiadając na liczne zapytania mieszkańców dotyczące wypłaty dodatku węglowego informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wciąż oczekuje na środki z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, które przekazywane są z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Weryfikacja wniosków wciąż trwa, jednak brak środków uniemożliwia przyznawanie świadczeń. Pierwsza transza środków wpłynęła we wrześniu. Zapotrzebowane środki zostały szybko wykorzystane, cała kwota wypłacona została dla 1404 rodzin (na kwotę 4 212 000 zł). Kolejne zapotrzebowanie na październik zgłoszone do Urzędu Wojewódzkiego wynosiło 1 200 000 zł. Z tej kwoty 3 listopada gmina Krapkowice otrzymała tylko ok. 8 % kwoty, tj. 96 720 zł.

Niestety z przyczyn niezależnych od gminy Krapkowice, wśród poprawnie zweryfikowanych są jeszcze wnioski z sierpnia tego roku. Większość wniosków z września również czeka na możliwość wypłaty.

coal-842468_1920 1.jpeg